Qt Tutorial #4: Sygnały i sloty.

Qt Tutorial #4: Sygnały i sloty.

Sygnały i sloty.

Sygnały i sloty to pomysł na komunikację pomiędzy różnymi obiektami w bibliotece Qt. To pomysł odmienny od tzw. wywołań zwrotnych, stosowanych w większości konkurencyjnych do Qt framework’ów. Jak zobaczymy w dalszej części artykułu, sam system jest dość intuicyjny i wygodny – jest to jedna z funkcjonalności, którymi biblioteka Qt na pewno się wyróżnia.

Wprowadzenie.

Dobrym przykładem omawianego tematu jest taka sytuacja: Użytkownik klika przycisk Zamknij, a my chcemy, żeby po kliknięciu została wywołana funkcja close, która zamknie okno. Ale skąd program ma wiedzieć, że Użytkownik coś kliknął i co w takiej sytuacji zrobić ? Właśnie do tego rodzaju komunikacji będziemy używać sygnałów i slotów. Mechanizm obecny w Qt jest bardzo prosty w użyciu i wymaga niewielkiej ilości nieskomplikowanego kodu.

(więcej…)

Qt Tutorial #4: Sygnały i sloty.

Qt Tutorial #3: Główne okno aplikacji. Wstęp do sygnałów i slotów.

QMainWindow jest jedną z najważniejszych klas framework’a Qt – reprezentuje główne okno aplikacji. Klasa posiada swój własny układ, do którego możemy dodać takie elementy, jak menu (QMenuBar), pasek narzędzi (QToolBar), czy też pasek stanu (QStatusBar). QMainWindow będzie w zasadzie głównie wykorzystywaną klasą, jeśli będziemy chcieli realizować główne okno nowej aplikacji.

Poniższy rysunek przedstawia wygląd głównego okna aplikacji, wraz z typowymi elementami:
(więcej…)

Qt Tutorial #4: Sygnały i sloty.

Qt Tutorial #2: Pierwszy program z graficznym interfejsem użytkownika (GUI).

Stało się – jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami frameworka Qt, zainstalowanego w naszym systemie operacyjnym (Jak to zrobić ?). Przyszedł więc czas na naszą pierwszą aplikację, która będzie korzystać z biblioteki Qt i posiadać graficzny interfejs użytkownika (ang. GUI, Graphical User Interface).

W tym miejscu krótka informacja – będziemy korzystać z QtCreator’a, zintegrowanego środowiska programistycznego, dostarczanego razem z biblioteką Qt. Qt Creator to świetne narzędzie – intuicyjne i zintegrowane ze wszystkimi funkcjonalnościami, dostarczanymi z framework’iem. Jednym słowem to najlepszy wybór, jeżeli piszemy aplikację wykorzystującą bibliotekę Qt.

(więcej…)

C++11 #3: Zakresowa pętla for.

C++11 #2: Słowo kluczowe auto.

Zaczniemy od prostszych zmian. Weźmy pod uwagę słowo kluczowe auto.

Umożliwia ono w C++11 tzw. automatyczną dedukcję typu. Oznacza to, że w ściśle określonych sytuacjach, możemy zastąpić konkretny typ słowem kluczowym auto, a kompilator automatycznie określi prawidłowy typ zmiennej.

(więcej…)