Python3Tutorial #4: Zmienne.

Python3Tutorial #4: Zmienne.

Podstawy.

Zmienna jest jedną z najpopularniejszych koncepcji w świecie programowania. W Pythonie należy ją traktować jak nazwę przypisaną do obiektu. Nie definiujemy jej typu, ani też nie deklarujemy jej przed pierwszym użyciem. Po prostu przypisujemy wartość (obiekt) do nazwy:

x = 44
(więcej…)