C++11 #2: Słowo kluczowe auto.

Zaczniemy od prostszych zmian. Weźmy pod uwagę słowo kluczowe auto.

Umożliwia ono w C++11 tzw. automatyczną dedukcję typu. Oznacza to, że w ściśle określonych sytuacjach, możemy zastąpić konkretny typ słowem kluczowym auto, a kompilator automatycznie określi prawidłowy typ zmiennej.

Czytaj dalej

C++11 #1: Nowości w języku C++ (wstęp).

12 sierpnia 2011 roku komitet standaryzacyjny zaakceptował standard języka C++ o nazwie C++11, który zastąpił wcześniejsze wersje (C++98, C++03).

Nowy standard języka – C++11.

Nowa wersja, wydana po 8 latach od ostatnich zmian (a tak naprawdę po 13 latach – C++03 był jedynie drobną aktualizacją), wprowadziła wiele zmian i nowości, zarówno w samym rdzeniu języka, jak i w jego bibliotece standardowej.

Oczywiście jedno z głównym założeń pozostało niezmienione – nowa wersja języka jest kompatybilna wstecz.

Czytaj dalej